GöteborgsutställningenBakgrund

kungen

Gustav II Adolf.

När jag gick på läroverket firades Gustav II Adolf med sångarhyllning på dagen och med fackeltåg på kvällen. Det var för att fira Göteborgs grundläggare.

Utställningen 1923 tillkom 1923, visserligen 2 år försenat, för att fira 300 årsminnet av stadens grundläggning.

Det fanns många alleer och vallgravar. Hur hade dom kommit till?

Varför var det viktigt att bygga försvarsanläggningarna utefter Göta Älv?

Det finns säkert många fler frågetecken.

Jag växte upp i området Heden till Korsvägen. Hur var bebyggelsen?

På Sten Sturegatans östra sida var det trähus, så kallade "landshövdingehus". Vad var det för hus?

Övriga delen upp till Södra vägen började man före sekelskiftet att bygga stenhus, som regel femvåningars. Exempelvis Sten Sturegatan 17 byggdes 1920 -21. Eftersom vårt köksfönster var mitt emot satt jag ofta och tittade på när huset byggdes.

En annan fråga som kommit upp på senare tid är hur såg det innan man började bebygga området? Det fanns ett antal gårdar som bedrev jordbruk och boskapsskötsel. Dessa gårdar kallades landerier. Landeriernas namn finns fortfarande kvar såsom Stora Hedås, Lorensberg, Katrinedal, Burgården, Johanneberg, och Liseberg.

Inom vårt område fanns Burgårdens koloniområde. När och hur kom det till?

Med denna bakgrund startade jag med att försöka svara på mina frågor. Jag har fortfarande delar som jag inte har något svar till.

Senaste ändringar
2014-04-13 Efterarbeten
2005-06-11 Liseberg
2005-06-05 Exportutställningen
2005-03-05 Historiska utställningen
2005-02-27 Landerier
2005-02-19 1700 och 1800-tal
2005-02-10 Den sista av de saknade bilderna.
2005-02-07 2 av de saknade bilderna.
2005-02-02 Göteborgs grundande. 3 bilder saknas.
2005-01-28 Bakgrund
2005-01-20 De första delarna klara.