GöteborgsutställningenNöjesfältet Liseberg

Vid planeringen av Jubileumsutställningen 1923 diskuterades var nöjesfältet skulle förläggas. Beslutet blev att Liseberg skulle bli Nöjesfält.

Göteborgs stad hade köpt Landeri Liseberg år 1908.

Göteborgs stad hade inkorporerat Gårda och Örgryte.

liseberg

Karta över nöjesfältet.

Korsvägen.

Korsvägen var namnet på både själva platsen där Södra Vägen och Sten Sturegatan möttes men även vägen som gick mot Örgryte gamla kyrka. Vid inkorporeringen år 1922 av Örgryte ändrades namnet på själva vägen till Örgrytevägen.

korsvagen

Korsvägen.

Mitt på platsen fannss ett "kar" för vattning av hästar. I mitten av karet fanns en lyktstolpe med gaslykta för upplysning av området.

Vägen till vänster om karet är Korsvägen. Den var belagd med kullersten och passerade förbi landeriets vaktstugor.

Till utställningen togs vattenkaret bort.

underasbron

Underåsbron.

Korsvägen var smal och krokig liksom bron över Mölndalsån.

År 1929 invigdes den nya Örgrytevägen som gick från Korsvägen till St Sigfridsplan. Spårvagnslinje nummer 5 "Den röde" fick ny sträckning fram vändslinga vid St Sigfridsplan

Ingång.

Mitt för ingången till Liseberg byggdes en parkeringsplats.

ingang

Ingången till nöjesfältet 1923.

Vid huvudingången fanns en körgrind i mitten samt vändkors på ömse sidor om de två fyrkantiga byggnaderna för personalen. Det kostade 25 öre + skatt.

ingang

Ingången efter ombyggnaden 1929.

Tornet i högerkant står på fundamentet för stationen där gondolen från Minneshallen stannade,.Det kom till 1927

År 1938 brändes tornet ner av en pyroman.

Hela anläggningen var en stor parkanläggning

Från huvudingången gick ett rakt promenadstråk till södra delen.. På höger sida var ett skogbevuxen bergsparti med få anordningar.

På vänster sida efter 100 meter var en pampig dansbana med pagodtak. Dansbanan fick så småningom öknamnet " Jazzen".

Utomhussalongen revs i oktober 1962.

Spegeldammen.

Efter ytterligare 100 meter passerade vägen mellan de två mangårdsbyggnaderna varav den vänstra är ombyggd till Värdshus Vid värdshusets motsatta sida fanns en uteservering.

spegeldamm

Värdshuset med spegeldammen.

Kongresshallen.

kongresshall

Kongresshallen.

Från början hette anläggningen Kongresshallen men efter några år ändrades namnet till Konserthallen för att svara mer mot användningsområdet.

Jag minns att jag såg vid nått tillfälle när man hissade upp statyer.

Under utställningssommaren samlades inte mindre än 193 kongresser med delegater från hela världen.

På anläggningens vänstra sida fanns en musikpaviljong. Som regel var det militärmusikkårer som svarade för underhållningen. Musikkårerna turades om och kommenderingen varade som regel en månad i tag minns från senare tid att K 1 musikkår var kommenderad dit några gånger. Även vid firandet av den svenska kolonin i U S A "Nya Sveriges" 300 årsjubileum deltog K 1 musikkår.

Den 9 oktober 1973 totalförstördes byggnaden av en häftig brand.

I den bortre delen av området fanns olika slag attraktioner.

Efter hand kom det nya modernare förnöjelser.

Berg och Dalbana.

bergodal

Berg och Dalbanan.

Berg och dalbanan fanns med från första året och finns fortfarande kvar fasr helt moderniserad. Och på annan plats.

I ena hörnet under anläggningen fanns en ölservering. Kön passerade längs en disk där de fick betala för en öl och en smörgås.(det var ransonen). Det var lag på att det skulle gå till på det sättet. Man var inte tvungen att äta upp smörgäsen så antingen lämnades den kvar på disken till nästa kund eller så åt kunden upp den eller gav den till nägon som stod utanför och väntade.

Pappa tjänstgjorde ibland på Liseberg och då ordnade han så jag gratis fick komma in och gratis åktur på bl a Berg och Dalbanan.

Från början fanns ingen dansbana för gammeldans, men år 1925 byggdes en provisorisk anläggning utan tak. Efter något år uppfördes "Polketten" där Kal och Ada kunde sväva fram. Danspolletten köptes i en liten kiosk och kostade 10 öre. Dansen varade i tre minuter. och för att kolla tiden hade man timglas.

Lustiga Huset.

Lustiga huset fanns inte med från starten

lustiga huset

Lustiga huset" och "Lilla variten".

År 1931 byggdes anläggningen. Det ändrades flera gånger och revs år 1954.

I bortersta delen fann en "köksingång". I anslutning fanns en arrestlokal som användes till förvaring av omhändertagna tills piketen kom och hämtade dem för transport till polisstationen på Lorensbergsgatan.

Jubileumsutställningen gick med förlust men Liseberg gav ett överskott.

En av orsakerna till förlusten skyllde man på det dåliga vädret med bl a publiksiffran en av de regnigaste dagarna var bara 45 besökande.

Mamma och pappa berättade hur dåligt vädret hade varit.