GöteborgsutställningenHistoriska utställningen

historiska

Omfattning av Historiska utställningen.

Götaplatsen

Huvud ingången till Historiska utställningen var vid Götaplatsen.

Götaplatsen fick sin första statsplan på 1860-talet. Förebild var Paris och Wien.

Statsplanen ändrades i början av 1900-talet, där Götaplatsen avsågs bli en offentlig och representativ plats för kulturen.

Vid en arkitekttävling 1917 fastställdes Götaplatsens utformning.

Tanken var att Götaplatsen skulle färdigställas till utställningen år 1923.

Det ekonomiska läget gjorde att endast Konsthallen och Konstmuseet kunde färdigställas. Till Carl Milles "Poseidon" räckte pengarna bara till "badkaret".

gotaplatsen

Götaplatsen (Foto 1923).

flyg

Götaplatsen (flygfoto 1923).

Expeditionslokaler

På nuvarande Statsteaterns tomt byggdes provisoriska kontorslokaler.

Huvudingången

Vid första trappavsatsen upp till Konstmuseet var huvudingången till utställningen.

huvudingång

Huvudingången .

Ovanför byggnaden skymtar kupolen.

Till höger fortsätter trappan upp till Konstmuseet.

Konstmuseum

Den mäktiga byggnaden med de sju valvenuppfördes till utställningen och kallades Konstmuseum.

Den fick sin rätta utformning först efter utställningen och invigdes av prins Eugen först år 1925.

Där fanns en stor samling nordisk konst, holländskt och flamländskt måleri m.m.

Bland tavorna fanns bl a Nils Dardels berömda tavla från 1918 "Den döende dandyn".

Där fanns även porträtt av sju svenska kungar.

Konsthallen

Hallen invigdes först den 13 november 1923 med en utställning av Karl Nordström.

De två lokalerna som låg bakom själva huvudbyggnaden är i dag rivna.

Jag minns att vi fick göra ett studiebesök med skolan men året kan jag inte placera.

Fontänen

Till utställningen år !923 fanns ett provisoriskt brunnskar. Detta togs bort och ersattes år 1927 med nuvarande. staty av "Havets Gud " Poseidon.

"Poseidon" avtäcktes år 1931.. Konstverkets skapare var Carl Milles.

På grund av nakenheten kallades den "uschlingen".

poseidon

Poseidon (i bakgrunden Konsthallen).

Göteborgsposten hade ett aprilskämt år 1934 e 35 Det var en bild av Poseidon där statyn i ett stycke låg omkullvräkt vid sidan av karet.

Mamma visade mej bilden men jag svarade att när jag passerade från skolan stod statyn på sin plats.

Kupolen

På den Historiska utställningen kunde Göteborgarna se och lära om västsvensk forntid och om stadens historia från det medeltida Lödöse via Nya Lödöse (Gamlestaden), Karl IX s Göteborg till det nu 300-åriga Göteborg.

Statsteatern

Statsteatern invigdes år 1934 och är ritad av proffessor Begsten samt bekostnad av privatpersoner.

Det tog tre år att uppföra byggnaden.

På väg till skolan kunde jag se hur arbetet fortskred.

Konserthuset

Invigdes år 1935 som ersättning för det som brann ner den 13 januari 1935 (Se Heden).

Det är nya konsserhuset är ritat av arkitekt Eriksson och bekostat genom donationer av privatpersoner .

Det finns en stor konsertsal och en mindre "Stenhammarsalen".

Spårvagnen

För att komma närmare Huvudingången ändrade man tillfälligt linje 5, "Den Rödes", sträckning.

sparvagn

Götaplatsen 1923.

Från Avenyn gick ett provisoriskt spår till Götaplatsen svängde till vänster nerför Berzeliigatan till Södra vägen och till höger därefter ordinarie spåret.

Efter utställningens slut gick man tillbaka till ordinarien linje.

Historiska utställnings sevärdheter

Från huvudingången kom man till kupolen.

Från Kupolen gick en "gata" upp till Minneshallen.

sevardheter

Minareterna

Tornen, som var två fyrkantig träbyggnad, var 60 meter höga.

I det ena tornet satt brandvakten.

På minareternas topp fanns kopior av "Kronan" resp "Lejonet".

Bergbanan

Från Näckrosdammen gick en bergbana med slutstation "Fyrtornet". Ett utsiktstorn som låg där vattentornet nu ligger.

Huvudrestaurangen

Huvudrestaurangen, där invigningsbanketten ägde rum, hade tre serveringsterrasser med plats för 8000 gäster.

För restaurangen gick en väg till vänster. Denna ledde till "Barnens Paradis" samt till viadukten, som gick över Södra Vägen till Exportutställningen.

huvudrestaurang

Huvudrestaurangen

kupol

Vy från Stora Gården mot Kupolen.

De höga pelarna till vänster på bilden är avgränsning för området Näckrosdammen.

Minneshallen

minaret

Vy mot Minneshallen

minneshall

Minneshallen

Utställningens centralpunkt var den gigantiska Minneshallen med sina 13 illuminerade pelare. Byggnaden dominerade som en forntida Akropolis.

Byggnaden låg där universitets bibliotek ligger i dag.

flyg

Flygbild över Historiska utställningen

Näckrosdammen

På landeriet Lyckans område fanns en liten damm vid Renströmsplatsen, där ungdomarna vintertid brukade åka skridskor, om vädret tillät.

Inför utställningen utökades platsen till en särskild område som var färdig till utställningen 1923.

Sjöfartsutställningen var förlagd till detta område. Utställningen utgjordes av fartygsmodeller Bland modellerna fanns ett handelsfartyg från senare delen av 1400-talet, , linjeskeppet Wasa ,som sålts till Ostindiska Kompaniet och tillhörde Göteborgs handelsflotta samt Calmare Nyckel som överförde "den första expeditionen till New Sweden".

Runt dammen uppfördes olika attraktioner.

Här låg det ursprungliga Bengtas konditor och i anslutning till detta var en musikpaviljong.

nackrosdamm

Näckrosdammen

(Minneshallen i bakgrunden och till höger Bengtas konditori)

Idrottshallen

idrottshall

Idrottshallen

I Idrottshallen fanns standar och prissamlingar från några av de äldsta idrottsklubbarna i Göteborg såsom GAIS, ÖIS och Vikingarna.

Gondolen

Under Jubileumsutställningen fanns en linbana mellan Historiska utställningen och Nöjesfältet Liseberg Vid Historiska utställningen låg stationen bakom minneshallen Banan gick över Södra Vägen till Liseberg där stationen låg på berget ovanför mangårdsbyggnaden.

Gondolen kallades "ägget".

gondol

Linbanan över Södra Vägen

Barnens Paradis

Vid Johannebergs landeris huvudkontot för hela jubileumsutstänningens huvudkontor.

Vid sidan om huvudbyggnaden låg "Barnens paradis"

barnensparadis

Barnens Paradis

Där fanns Barnens vaktparad, Pepparkakshuset Galoschgungan samt Sago-Greta.

Vidukten

Från Huvudrestaurangen vid Stora gården kunde man komma till Exportutställningen genom att passera över Södra vägen på viadukten.

korsvagen

Viadukten vid Korsvägen

viadukt

Interiör Viadukten.

På ömse sidor av viadukten fanns ett flertal små butiker.