GöteborgsutställningenExportutställningen

Byggnationen av området fö Exportutstållningen påbörjades år 1921.

Mycket av byggmaterialet och utställningsmaterielen fraktades per järnväg till Göteborg. För att undvika omlastningar byggdes ett stickspår från Centralstationen till området.

exp

Exportutställningen.

Stadsplanen från både 1900 och 1921 upptar samma bebyggelse. Det är en tänkt utbyggnad så många av husen har inte påbörjats ännu och en del har aldrig blivit byggda.

Stickspåret anlades längs Folkungagatan. Vid Fattighusån fanns ingen bro men man byggde en järnvägsbro över ån.

År 1624 började man gräva en vattenled från Mölndalsån vid Dammen i Gårda till Stora Hamnkanalen för att tillföra stadens kanaler friskt vatten från Mölndalsån. 17 år senare invigdes ån och fick namnet Fattighusån efter fattighuset på Stampen. Det nuvarande huset uppfördes 1767 och gatan hette då Fattighusgatan. Den bytte sedermera namn till Stampgatan. Strax intill fattighuset ligger Maria-kyrkan. Den uppfördes 1812 - 15 och invigdes1813. Kyrkan är byggd i sten utom tornet som är av trä och har två klockor. Den kallas "fatti-körka"

Den nya bron hade segelfri höjd så att pråmsläpen skulle kunna passera under. På Stampgatan var landfästet i gatans nivå men på andra sidan var det stor nivåskillnad. När bortforslingen efter utställningen var klar revs spåren.

Bron byggdes om till en gångbro. För att komma upp på bron från andra sidan blev det 6 - 8 trappsteg. När jag gick på Östra Real var det den närmsta vägen att passera över bron även när man cyklade.

Spåret fortsatte sedan öster Skånegatan in till byggnadsområdet.

Söder om Lilla Katrinelunds landeri fanns en plantskola som gick fram till Burgårds-barackerna.

Precis när spåret kom fram från Plantskolan fanns en växel så att det blev fler spår in till området. Hur många spår det var minns jag inte, men växeln glömmer jag aldrig.

Vi brukade gå balansgång på skenorna. Växeln var inte låsbar utan vi kunde lägga om den. När jag var mitt över växel halkade jag med ena foten ner mellan skenan och tungan på växeln. Någon var hygglig och la om växeln i samma ögonblick och där satt jag. Om det var samma grabb som la om växel tillbaka igen kommer jag inte ihåg men faktum kvarstår att jag kom loss och fick inte några större men av händelsen.

Det byggdes två stora hallar parallella med Skånegatan, nästan fram till Berzeliigatans förlängning. Den närmaste var mindre och den större hade trappstegsformat tak.

I slutändan på den närmsta hallen mot Korsvägen byggdes den gamla gaveln till Valhalla fotbollsplats läktare in i hallen. Jag minns att det stod Ö I S 1902.

Göteborgs första idrottsplats hette Balders hage. (Se avsnitt Lisebergs Landeri).

Den nya anläggningen Valhalla låg vid slutändan av Skånegatan bort till Korsvägen och invigdes den 6 september 1908. Det var plats för 8000 åskådare..

Som ersättning för Valhalla byggdes Ullevi fotbollsplan. Den invigdes 1916 och kapaciteten var 18000 åskådare.

valhall

Valhalla Idrottsplats.

En av ingångarna till mässhallarna var i Berzeliigatans förlängning. Den andra var vid Korsvägen.

olger

Olger med hund.

Bilden är tagen utanför Sten Sturegatan 42 vid Berzeliigatans förlängning där det byggdes en ingång till Maskinhallarna. Eftersom Olger har vintermössa år bilden tagen vintern 1922 - 23.

olger

Olger på samma plats 11 maj 2004.

maskinhall

Maskinhallarna.

gavel

Stora maskinhallen gavel.

Till vänster låg Lilla Maskinhallen.

Planen framför är Exportgården, till höger på bilden fortsätter Exportgården parallellt med Korsvägen.

När Göteborg inkorporerade Gårda och Örgryte år 1922 fick Korsvägen namnet ändrat till Örgrytevägen.

export

Exportgården.

Inne i Maskinhallen hade SJ en avdelning

sj

SJ utställning.

Jag kommer ihåg några saker från själva utställningen. Där fanns ett stort ånglok med extra vagn för bränslet som oftast bestod av kol. Loket användes som snälltågslok.

Loket var döpt till Prins August och tillverkat i England år 1856.(Se avsnitt Järnvägar)

Båten är en modell av färjorna mellan Trelleborg och Sassnitz. Det fanns två färjor och de var döpta till Gustav V och Viktoria.

Det fanns även en järngruva. Man fick gå in i en hiss och när dörren stänges började hissen röra sig nedåt. Hissen skakade och genom ett fönster såg man väggen utanför röra sig. När hissen stannade fick man gå ut på andra sidan och då var man på en plats nere i gruvan där man såg hur det arbetades vid brytning av malmen. Uppfarten gick till på motsatt sätt. I själva verket stod hissen still och alla rörelser var simulerade.

stora

Inne i Stora Maskinhallen.

Inne i Stora Maskinhallen ville man visa omvärlden allt vad staden och landet hade av modern industri och tekniskt kunnande.

Utställningsområde Heden.

På Heden var det anordnat ett flertal olika utställningar.enligt kartan.

heden

Karta över Heden.

Tidsplaner för olika utställningsdelar.

Före invigningen den 8 maj 1923 anlände Kung Gustav V per järnväg till Göteborg klockan 8 på morgonen.

Dagen inleddes med en minnesceremoni på Gustav Adolfstorg.

Därifrån åkte kungen med följe i kortege till Götaplatsen. Följet färdades i ekipage från Hovstallet.

Kungen besökte sedan till fots de olika delarna av det 320 000 kvm stora utställningsområdet fram till Minneshallen, där själva invigningen ägde rum.

Invigningsbanketten skedde på Huvudrestaurangen för 1800 inbjudna.

Avslutningen var fastställd till 30 oktober men ändrades till den 15 oktober.

Avslutningsceremonin ägde rum på samma plats som invigningen och förrättades av landshövdingen Oscar von Sydow.

Efterskörd. 4,2 miljoner besökare. Antalet utställare var 900 företagare. Utställningen gav ett underskott på 5 miljoner kronor.

skiss

Ritning över utställningsområdet.

Exportutställningen, nöjesfältet (Se avsnittet Liseberg) och Barnens Paradis invigdes och avslutades samtidigt som Historiska utställningen.

I stora Maskinhallen med ingång från Sten Sturegatan - Berzeliigatan anordnades Internationell Automobilutställning. Utställningen invigdes av Kung Gustav V den 9 maj och avslutades den 12 juni.

Lantbruksmötet invigdes av Kung Gustav V den 19 juni 19 - 24 juni Luftfartsutställning med del på Torslanda 20 juli - 12 augusti Internationell Stadsbyggnadsutställning 27 Juli - 12 augusti Trädgårdsutställning 21 - 30 augusti

Idrottsspelen anordnades efter modell som Olympiska spel och invigdes av Kung Gustav V den 9 maj på Ullevi tennisbana.

Spelen på Slottsskogsvallen invigdes av Kronprinsen Gustav Adolf.

Länder som var anslutna till Olympiska kommiten blev inbjudna.

Idrotsspelen
Aktivitet Plats Datum
Tennis inomhus Ullevi 9 - 18 maj
Skytte armègevär, Nationell tävling Långedrag 11 - 15 juni
Segling Långedrag 11 - 15 juni
Kanot Långedrag 12 - 15 juni
Rodd Långedrag 14 - 15 juni
Allmän idrott Slottsskogsvallen 1 - 8 juli
Tennis utomhus Ullevi 5 - 15 juli
Simning Långedrag, Ny bana Saltvatten 5 - 8 juli
Brottning Slottsskogsvallen 6 - 8 juli
Tyngdlyftning Slottsskogsvallen 7 juli
Cykel Ullevi, Bancykel 8 juli
Motorbåt Långedrag 8 - 9 juli
Skytte Miniatyrgevär och jaktskytte Nationell tävling 8 - 10 juli
Fotboll Ullevi och Slottsskogsvallen 9 - 15 juli
Modern femkamp Nordisk tävling 11 - 15 juli
Motorsport 14 - 15 juli