Resor

Bakgrund

I samband med omorganisation av kavalleriet 1949 bildades en fond "Livregementet till häst samlingar och fonders stipendium". Endast ett stipendium utdelades varje år och bestod av studiebesök vid utlänskt förband. Officerare som tjänstgjort vid regementet kunde söka stipendiet. Under de första åren funderade jag inte så mycket på stipendiet för det var många äldre som hade förtur.

Några år senare när jag närmade mig dagen att avgå med ålderspension (vid denna tid var pensionsåldern 50 år) började jag fundera på om jag skulle försöka få en ny utlandskommendering. Jag kände några kolleger som varit militära FN observatörer och genom dom kunde jag skaffa mig en uppfattning om hur verksamheten var. Det som verkade mest lockande var uppdraget i Kasmir.

Senaste ändringar
2008-12-26 15:40 Resan till Västtyskland.
2008-12-26 14:50 Ny avdelning för utlandstjänstgöring