Olger

Jag heter Olger Platerud och föddes 1917 på Sten Sturegatan 40 i Göteborg.

Min hustru Inga föddes i Latikberg Wilhelmina 1919. Vi gifte oss 1941 den 23 juni dagen för krigsutbrottet mellan Tyskland - Sovjetunionen och vi bosatte oss i Stockholm.

Vi har från början fört något slag av dagböcker. Vi hade en kamera också, därför har vi många album med bilder.

Inga och jag började släktforska för omkring 20 år sedan och har kommit ganska långt. Vi har dessutom skrivit ner vår levnadshistoria, våra resor, vårt sommarställe mm. En del av detta material finns här.

Min bror Sven (född 1926) och min kusin Astrid (född 1919) började för några år sedan att kartlägga de flesta platser där vår släkt bott och verkat.

Min plan är att genom dessa sidor sprida vårt resultat och kanske få mer kunskap av någon med ytterligare sakförhållanden samt kanske hjälpa någon annan som forskar och kanske behöver utdrag från våra resultat.

Utöver "släktträdet" skriver jag om mina första 20 levnadsår. Jag har många minnesbilder från min ungdom redan från omkring år 1920. Vi bodde 100 meter från en av ingångarna till Göteborgs jubileumsutställning 1923. På grund av närheten besökte jag ofta byggnationen av utställningsområdet. Detta avsnitt blev omfattande så jag beslöt att skriva om det separat.

Detta är bara en början, jag är långt ifrån färdig. Sidor kommer kontinuerligt att läggas till och att ändras. Varje nytt område kommer att inledas med en bakgrund.