LevnadshistoriaBakgrund

En beskrivning av de 20 första åren

Inga Olger

Inga och Olger på Norrbro

Vårt gemensamma liv skildras i Ingas och min levnadsbeskrivning (välj under innehåll till vänster) samt våra resebeskrivningar, som har en egen sida.

Det finns många filmer och videoband, som är svåra att förmedla här.

1956 fick vi en 8 mm filmkamera av Pappa och Lizie.

Från mitten av 90-talet fick vi låna Gregers videokamera.

Senaste ändringar
2014-04-12 Gemensam levnadshistoria
2014-04-11 Ingas levnadshistoria
2009-12-06 Torghandel
2008-03-15 Flera sidorna om Olger
2008-03-02 De första sidorna om Olger