Ingas 20 första årInledning

Olger

Olger

Jag har försökt att göra en sammanställning av vad jag kommer ihåg från födelsen till dess jag åkte till K1 i Stockholm den 28 oktober 1935 och fram tills jag fyllde 20 år.

Jag har försökt minnas, och anteckna vad mina föräldrar har berättat under årens lopp.

Ytterligare information har jag hämtat från resultat av Sven och Karins samt kusin Astrids stor forskningsarbete.

Det är svårt att bestämma årtal korrekt, här har jag gjort bedömningen bl.a. med hjälp av fotografier.

Vem som haft kamera vet jag inte för jag hade ingen kamera förrän 1934, då jag köpte en begagnad lådkamera av en klasskamrat, för fem kr. En del framkallning gjorde jag själv med blandat resultat.

1937 köpte jag en kamera, format 6x6 och 6x4½ mm