Olgers 20 första årHeden

År 1621 tillhörde Heden de s.k. Eklandahemmanen.

Kronan överlät äganderätten till den nya staden. Platsen användes som kreatursbete och som försäljningsplats för kreatur.

År 1861 stadfästes i ett Kungligt brev att den huvudsakliga dispositionsrätten tillerkändes kronan för Göta Artilleriregementets övningar.

KartaHeden

Heden
Plats för hästar För att få bort hästarna från torget ordnades en rast och väntplats
Hedendomen Katolska kyrkan
Katrinetorp I Mangårdsbyggnaden ordnades bl a kafe. I stallet ordnades omklädningsrum för fotbollsspelarna. På gaveln fanns ett utrymme med utrustning där man kunde låna fotbollar slungbollar och andra idrottsredskap. På kvällen viss tid före mörkningen ringde dom i en stor klocka. Det var signal att det var dags att lämna tillbaks lånegodset. Dom ringde tre gånger med jämna mellanrum.
Exercishuset År 1867 invigdes X-huset Det användes till mycket skiftande aktiviteter såsom gymnastik, boxning, sabelhugg och brottning.
År1894 anordnades första utställningen av cyklar (velocipeder)
År1903 spelades första revyn.
År1923 vid den stora bostadsbristen ordnades nödbostäder. I små bås avskilda med masonitväggar fick familjer provisoriska hem.
Skridskobana På vintern vid kall väderlek spolades de två fotbollsplanerna så att det blev skridskois.
Konserhus År 1905 invigdes det provisoriska konserhuset. Det brann ner den 13 jan 1928. Branden började vid 12:30-tiden
Tältplats Här reste pingstvännerna stora tält under höstarna och hade stora väckelsemöten. I början av 30-talet campade unga tyska pojkar här. De kom cyklande två och två ock stannade några dagar. Vi passade på och försökte bättra vår tyska. Det framkom senare efter kriget att dom var ute för att kartlägga och rekognosera för senare uppgifter särskilt i Norge.

År 1748 började Heden att användas av Garnisonen som exercished. Regementet marscherade från kasernerna som låg vid nuvarande Kungsgatan vid Hästskobacken vid Kaserntorget till Heden för att öva och skjuta med kanoner.

År 1892 flyttade A2 in i kasernerna vid Kviberg varför Heden inte behöves längre för dessa övningar.

Jag har slitit ut flera par skor på Heden för vi sparkade mycket boll. Vi hade bildat ett fotbollslag och deltog i en pojlagsserie.

I början av 30-talet var det populärt med korgboll i x-huset. Jag såg många matcher med trollgubben Sven Rydell. Jag såg även när Gunnar Green vann första trixtävlingen.

Konserthuset

Konserthuset, 1928

13 jan 1928 gick jag i Landalaskolan När vi var ute på rasten på skolgården före sista lektionen såg vi hur det rök i riktning Heden Vi förstod att det måste vara en eldsvåda. När sista lektionen var slut och vi kom ut såg vi att det fortfarande rök. Då var vi några grabbar som fick bråttom iväg och kom fram till Heden och konstaterade att det var Konserthuset som brann. Jag var kvar några timmar trots att jag visste att vi skulle på kalas till Bellmansgatan för Elof fyllde 7 år. Mamma var inte glad att jag kom så sent men det bar iväg på kalaset.

Just vid den tiden var det kallt så det fanns bra skridskois. Jag minns ruinhögen av Konserhuset när vi åkte skridskor dagarna efter branden.

Utrymmet för torghandel var för litet varför man tillät handel vid sidan om exercishuset på Heden.

Heden

Utanför exercishuset, 1927